Shoshana Zuboff beschreef in haar presentatie de Support Economy. In haar visie zal innovatie een enorme vlucht gaan nemen, maar dan wel buiten de bestaande bedrijven om. Netwerken van individuen vormen een keten en samen worden ze het hart van de nieuwe vorm van zaken doen: het gedisitribueerde kapitalisme.
In een artikel van Menno van Doorn van ViNT in Informatie worden 11 metaprincipes genoemd van het gedistribueerd kapitalisme:

– individuen worden erkend als de basis van waardecreatie en dat is de aanjager van het gedistribueerde imperatief
– omdat waarde dus is verspreid, zijn er binnen organisaties ook verspreide structuren nodig ten aanzien van onder meer productie, eigendom en besturing
– in de nieuwe ondersteuningseconomie zorgen relaties, gebaseerd op toewijding en vertrouwen, voor de creatie van waarde
– markten bepalen hun eigen dynamiek
– intense, oprechte ondersteuning is de nieuwe noemer van economisch handelen
– federatieve ondersteuningsnetwerken zijn de nieuwe concurrerende partijen
– het hele economische handelen is afgestemd op het individu
– infrastructurele convergentie verlaagt de kosten enorm waardoor veel meer middelen en diensten aan iedereen ter beschikking staan
– federaties hebben steeds weer nieuwe samenstellingen
– nieuwe waarderingsmethoden reflecteren het primaat van het individuele
– de individualisering vn de consumptie brengt nieuwe arbeidsverhoudingen met zich mee. Samenwerking en coordinatie staan daarin centraal

Open source is de belangrijkste onderbouwing van deze visie. Of het nu gaat om open source software of open source marketing.

Update 28 juni: zie ook mijn artikel dat in FZ verschijnt.

Tags: