TNS Nipo heeft onderzoek gedaan in het primair en voortgezet onderwijs onder het ICT management. Dit in opdracht van Stichting ICT op School. Het rapport is te downloaden (pdf). De voornaamste conclusies zijn:

– Het kennisniveau van leraren is de afgelopen jaren voortdurend verbeterd.
– Het gebruik van computers door leraren in het basisonderwijs stijgt nog steeds. Het aantal leraren dat computers gebruikt in het voortgezet onderwijs stabiliseert en blijft daarmee aanmerkelijk lager dan in het basisonderwijs.
– Nog steeds beschikt het grootste gedeelte van de scholen over een ICTbeleidsplan.
Het gebruik van dit plan neemt echter niet toe maar is stabiel (primair onderwijs) of lijkt af te nemen (voortgezet onderwijs). Het percentage scholen met een meerjarig ICT-financieringsplan blijft stabiel op een redelijk
hoog niveau te liggen.
– De tevredenheid over beheer en onderhoud van computers is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit jaar lijkt de tevredenheid zich te stabiliseren. Over de ICTvoorzieningen is men positief.
– Het stimuleren van het gebruik van computers in de klas, het gebruik van ICT voor kwaliteitsverbetering van onderwijs, de internetaansluiting, scholing van leraren en gebruik van ICT voor achterstandsleerlingen vormen zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs de belangrijkste aandachtsgebieden.
– Het verbeteren van vaardigheden en kennis van ICT onder leraren verdient volgens het ICT-management in de nabije toekomst hoge prioriteit.
– Een op de vier scholen heeft een beleid gericht op het voorkomen van lichamelijke klachten als gevolg van computergebruik. Een op de drie basisscholen is van plan beleid te ontwikkelen op dit gebied. Bij het voortgezet onderwijs ligt dit aandeel op een kwart.
– Scholen in het primair onderwijs hebben dit jaar de grootste behoefte aan directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen. In het voortgezet onderwijs is de behoefte aan een (beter) leerlingenadministratiesysteem het grootst.
– Het belang van Ict op School bij het leveren van een bijdrage aan computergebruik in het onderwijs is sterk gestegen.
– De naamsbekendheid van Ict op School is gestabiliseerd in het primair onderwijs.
Bij het voortgezet onderwijs lijkt de naamsbekendheid nog steeds te groeien. De website geniet de grootste bekendheid bij beide onderwijstypen.
– De waardering van Ict op School is sinds 2002 toegenomen en wordt beoordeeld met een ruime voldoende.