Ict_barometer2Vergeleken met vorig jaar zagen vier op de tien ondervraagde managers en ICTers het ICT-budget toenemen, twee op de tien zagen het budget afnemen en de rest constateerde geen verandering. Met name binnen de overheid / not-forprofit heeft men het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in ICT. Dit blijkt uit de gisteren uitgebrachte ICT Barometer van 17 februari van Ernst & Young.
Voor de komende 12 maanden verwacht 37% van de ondervraagden dat het ICT-budget zal toenemen, terwijl 15% een daling verwacht. De rest (48%) verwacht dat het budget gelijk blijft. Per saldo zal het ICT-budget de komende 12 maanden dus naar verwachting groeien.
36% van de ondervraagden verwacht dat de bestedingen aan hardware de komende 12 maanden zullen toenemen, terwijl 16% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering. Per saldo is er dus sprake van een toename van de bestedingen aan hardware.