Het innovatieplatform benoemd binnenkort ICT als innovatie-as.
Deze moet als hét cruciale hulpmiddel Nederland in alle vier eerder aangewezen marktsectoren aan innovatieve impulsen helpen.


Jan Kees de Jager van het platform (in het dagelijks leven directeur van het softwarebedrijf ISM) lijkt niet ongelukkig met de rol van ict als ‘enabler’. Hij onderstreept dat het bij de vier sleutelgebieden (bloemen & levensmiddelen, high tech, water en de creatieve bedrijfstak) toch vooral ging “om een etiket en niet om geld”. Ook de branche-organisatie ICT~Office is volgens hem content met de rol van ict in de innovatie.
Praktisch gesproken dient de overheid “flink meer” te investeren in verbetering van het informatica-onderwijs en in het benutten van ict in onderwijs en researchfaciliteiten, aldus het platform. “De tijd van de afgedankte pc’s op scholen is echt voorbij.” Het platform hoopt dat het ministerie van OCW vooral gericht zal investeren in “innovatieve studierichtingen in de beta-hoek”.
De zorgsector is dhet tweede speerpunt. Een verrekeningsmodel moet er voor zorgen dat de budgettaire effecten van investeringen in ict in zorginstellingen niet puur in de zak van de zorgverzekeraars terecht komt, maar ook terugvloeit naar de instellingen. Daar gaat een impuls van uit voor de innovatie in de zorgsector, verwacht het platform.
De overheid mag van het platform wel wat risicovoller investeren in ict, met name in kleine, innovatievere bedrijven. Barrières als het ontbreken van ‘innovatie’ als formeel besliscriterium bij aanbestedingen en de toenemende invloed van ‘preferred suppliers’ en mantelcontracten bij (ict-) investeringen van de overheid moeten worden geslecht.
Kleisterlee (ceo van Philips) en De Jager werken de voorstellen uit voor de besluitnemende vergadering van het platform in april.
bron: Computable