Een posting van 1 oktober 2004 met een schema van pine&Gilmore.

In het boek De Beleveniseconomie van
Pine & Gilmore wordt een nieuwe concurrentielandschap ‘ontworpen’
en beschreven. Op een treffende manier wordt duidelijk waar de
verschillen zitten. In de Experience Economy waarin we ons steeds meer
begeven naar een Transformatiesamenleving is vooral ‘de zorg voor’ van belang. Wat dat betreft past dit ook perfect in de trend van Servant Leadership.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Servant Leadership een mooi
voorbeeld is van de veranderende samenleving richting transformaties.

Ik heb het schema van Gilmore & Pine even in een Mindmap gezet: Download het nieuwe concurrentie landschap (pdf)