LagenstructuurVandaag is het rapport "De Toekomst van Elektronische Communicatie" van het ministerie van Economische Zaken uitgekomen. Een omvangrijk werkje van 74 pagina’s met veel grafieken en voorbeelden. "De toekomst van de elektronische communicatie" bevat een trendanalyse van de ontwikkelingen op het gebied van de elektronische communicatie. De publicatie kwam tot stand in een open dialoog met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid. De publicatie bevat een aantal robuuste trends en geeft de onderlinge verbanden weer. Een eerste indruk die ik krijg is dat het wel weer verdomd veel papier is. Maar bij het doorbladeren lijkt het toch interessant genoeg te zijn om het te gaan lezen (en er hier over te bloggen). Er staat helaas geen samenvatting in, waardoor het wat lastig is om zo een twee drie de kern weer te geven. De trendanalyse start bij de transitie en transformatie in de samenleving en gaat via een aantal trends zoals convergentie, horizontalisatie, verhevigde concurrentie, juridisering, decentralisatie en nieuwe kwetsbaarheden naar de bespreking van het lagenmodel zoals hiernaast te zien is. De fysieke infrastructuur (de verbindingen) worden besproken, daarna het netwerk, de toepassingen, de content en het gebruik in de informatiesamenleving. Het anders werken, anders leren, anders leven en ander bestuur komt aan bod. Tot slot wordt er in gegaan op de toekomst, waarbij convergentie en concurrentie besproken worden, de doorbraken in de productiviteit en de vorm van de informatiesamenleving.
In het hoofdstuk over de content komen uiteraard de wiki’s en weblogs kort aan bod. Aardig om te zien dat er een grafiek gebruikt wordt van MarketingFacts, namelijk de groei van weblogs. De vele grafieken en de kaders met voorbeelden verlevendigen de tekst. Er wordt regelmatig een link gelegd met de ‘zachtere’ kant van de ontwikkelingen in de samenleving zoals experience economy, co-creatie en dergelijke. Ook de trends user in control of empowerment of the mass lees je in andere bewoordingen terug (de-hierarchisering). De zeer uitgebreide literatuurlijst met veel internetbronnen is op zich al de moeite waard. Kortom: aanbevolen!

Download de toekomst van elektronische communicatie (pdf)