• De cookiewet vereist toestemming voor het plaatsen van cookies, maar niet alléén toestemming. U moet namelijk ook uitleggen waaróm u cookies plaatst en wat daar de bedoeling van is. De meeste website-eigenaren leggen in hun privacyverklaring uit wat cookies zijn, maar ik vermoed dat u niet gaat ontkomen aan een apárte cookieverklaring om aan deze informatieplicht te voldoen.

    tags: cookiewet privacyverklaring

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.