Al eerder heb ik het gehad over Ervin Laszlo en zijn boek MacroShift. In die posting heb ik een schema gezet waarin een nieuwe subcultuur kort weergeeft, nl. de Cultural Creatives. Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar deze nieuwe subcultuur. Wat me opvalt is dat de trends die ik beschreven heb, zoals Emotiemarkt, Experience Economy, Servant Leadership en dergelijke aansluiten bij de waarden van de Cultureel Creatieven.
Ik heb een onderzoek van MarketResponse m.b.t. Cultural Creatives en de voornaamste kenmerken voor de Nederlandse situatie ook even in een mindmap gezet: Download Cultural Creatives in Nederland (.pdf)
Het onderzoek is ook in uitgbreidere vorm te verkrijgen: Download Marktonderzoek Cultural Creatives (.pdf)
Een presentatie van MarketResponse over Cultural Creatives geeft de gegevens van hun marktonderzoek in grafieken weer:
Download Cultureel_Creatieven onderzoek MarketResponse