Co-creation: de term
Vanwege de veelbesprokenheid is ‘co-creation’ inmiddels een term met een behoorlijke lading. Juist in zulke gevallen wil de nodige objectiviteit nog wel eens verloren gaan.
In dit afstudeeronderzoek (pdf), opgezet en uitgevoerd door Wouter Swenneker wordt co-creation onder de loep genomen. De spil van dit explorerend onderzoek om naar de achtergrond en eventuele toekomst van co-creation te kijken, wakend voor een hiaat in de theorievorming.

Co-creation: de consumens
Interessant om te lezen is vanuit welk soort consument behoefte is aan co-creation. Is passief consumeren ten dode opgeschreven? Hier komt een groot stuk psychologie aan te pas, waarbij de consument ten eerste als mens wordt beschouwd (in het stuk ook wel ‘consumens’ genoemd). De experience economy is daarbij een mooi uitgangspunt, van waaruit wordt toegewerkt naar een toespitsing op co-creation.

Co-creation: veldonderzoek naar de inhoud
Toch is niet iedereen overtuigd van de kracht van co-creation. Op (internationale) fora is grote verdeeldheid te bespeuren. Met dit gegeven is een veldonderzoek opgezet, waarin wordt gekeken naar de mate van overeenkomstige visie op de inhoud van co-creation, onder Nederlandse professionals.

Vanuit een wetenschappelijke benadering sijpelt Wouter’s persoonlijke visie op co-creation door het papier. Mede dankzij dit onderzoek heeft Wouter succesvol de opleiding Communicatie Management op de Hogeschool voor Economische Studies (Amsterdam) verlaten.

Wouter succes met je verdere loopbaan en bedankt voor je inzichten!

Scriptie downloaden (pdf)