Via Interdependent Thoughts werd ik gewezen op een experiment met weblogs in de klas. Je kunt de opzet en bevindingen van Elmine Wijnia daar lezen. De weblog van de klas zelf (Havo 4 wiskunde) geeft vooral in de reacties goed aan waar de moeilijkheden liggen.
Haar conclusie spreekt me zeer aan en past bij mijn posting over Transformatie in het Hoger Onderwijs:

“To me that is the biggest challenge the educational system faces in the next few years. Schools are not dealing with the way teenagers learn. They are taught by people that grew up and finished their education before the internet era. Lots of teachers still lack the skills to teach current teenagers in the way they are familiar with and can understand. Loads of information is coming to them via the internet and everything they do is through the screen: the learning, the reading, downloading and listening to music, writing, designing and most importantly: communicating with the world. And if everything teenagers do is through the screen, why then is there so little taught through the screen??? It’s time for a change, it’s time to blog! (or to use wiki’s or whatever you prefer as long as it’s screen wise)”

De lijst van bronnen over weblogs e.d. is indrukwekkend en zeer de moeite waard!