Een interessante bijeenkomst waar ik naar toe ga vindt plaats op 20 april in Antwerpen.Hendrik Deckers (eAcademy België) zal een presentatie houden over social business networks en Luc van Braekel van lvb.net zal het gaan hebben over weblogs.Uiteraard zal ik er hier verslag van doen. De toegang is gratis maar je moet je wel opgeven. Meer informatie hieronder.

De informatie van de site:

“Weblogs en on-line business netwerken i.s.m. Technologisch Instituut

Het Internet heeft al een belangrijke impact op onze samenleving. De gewestelijke afdeling Antwerpen van KVIV en het genootschap IT Management van TI/KVIV wensen u op een nieuwe avondactiviteit twee nieuwe evoluties voor te stellen: weblogs en on-line business netwerken. Deze nieuwe evoluties zullen de impact van Internet nog versterken. Weblogs zijn geëvolueerd van lijstjes van favoriete sites die op Internet gepubliceerd werden tot een steeds groter wordend aantal van personen die op regelmatige basis bedenkingen over allerhande onderwerpen publiceren. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld de dagelijkse actualiteit, persoonlijke ervaringen of één van de hobby’s van de weblogger. De meeste weblogs voorzien bovendien de mogelijkheid voor lezers om te reageren, wat soms aanleiding geeft tot geanimeerde discussies. De presentatie over weblogs wordt gebracht door Luc Van Braekel, internet-ondernemer en ICT-consultant en tevens één van de meest gekende webloggers in België. Business netwerken bestaan al veel langer dan Internet. De opkomst van Internet heeft er toe geleid dat er nieuwe netwerken opgestart werden, de zogenaamde on-line business netwerken. Voorbeelden van dergelijke netwerken zijn Biztribe, Ecademy, Linkedin, Orkut, Plaxo, Ryze. Tijdens de presentatie zal aangegeven worden welke on-line business netwerken je op Internet kan vinden, hoe je er gebruik van kan maken, hoe je er nieuwe contacten kan leggen, wat de voor- en nadelen ervan zijn en ten slotte hoe deze netwerken verder zullen evolueren. De presentatie over on-line business networks wordt gebracht door Hendrik Deckers, managing director van Close Partners en chairman van Ecademy Belgium.

Praktische informatie
Datum:
Woensdag 20 april 2005 om 20.00 uur.

Adres:
Ingenieurshuis, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen.

Deelnameprijs:
Gratis.

Inschrijving:
Marleen Anckaert
Desguinlei 214, 2018 Antwerpen
Telefoon: 03 260 08 40
Fax: 03 216 06 89
E-mail: gewest.afd@kviv.be

  “