Vandaag is de notitie ‘Beter preseteren met ICT; vervolg Rijksbrede ICT agenda 2005–2006’ aangeboden door de ministers van Economische Zaken, Bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties en de staatssecratis van Cultuur en Media aan de Tweede Kamer. Het is het vervolg op de eerder verschenen gelijknamige nota. De 7 speerpunten even op een rijtje gezet:

– eenmalige aanlevering van gegevens: Burgers en bedrijven hoeven gegevens nog maar één keer aan te leveren bij de overheid.
– elektronische identificatie: Burgers en bedrijven kunnen zich elektronisch eenduidig bekend maken bij de overheid.
– sneller op internet: Burgers, bedrijven en instellingen kunnen tegen vergelijkbare kosten een substantieel snellere aansluiting krijgen op internet en daarover geleverde diensten dan nu het geval is.
– veiligheid en betrouwbaarheid: Veiligheid en betrouwbaarheid van en vertrouwen in ICT-voorzieningen en internet nemen sterk toe.
– standaardisatie: Gegevensuitwisseling van en met de overheid wordt gemakkelijker door standaardisatie
– consumentenbeleid: De ICT-consument beschikt over optimale keuzevrijheid; voldoende kennis; vereenvoudigde klachtenafhandeling, en bescherming tegen inbreuk op rechten.
– ICT in het (semi)publieke domein: De mogelijkheden van ICT worden beter gebruikt en ICT wordt ingezet voor het oplossen van grote maatschappelijke knelpunten

Deze speerpunten zijn niet voor niets opgesteld. In het gezamenlijke persbericht valt te lezen:

“Nederland haalt te weinig rendement uit ICT in termen van productiviteitsgroei  en maatschappelijk nut. Nederland is ook nog niet de koploper die het wil zijn in het aanbod en gebruik van publieke en commerciële breedbandtoepassingen. Nederland heeft daarentegen wel een heel goede uitgangspositie. Nederland is dicht bekabeld, kent een hoge penetratie pc´s en breedbandaansluitingen en Nederland  heeft excellente kennisinstellingen en een aantal sterk internationaal opererende ICT-bedrijven.”