Ander_leiderschap
Echte leiders hebben ook spirituele intelligentie en niet alleen ballen!
Leiderschap is uit balans. Kijk naar alle mooie retoriek die gebezigd wordt. Sla de sociale jaarverslagen erop na en lees hoe mooi er gedacht en geschreven wordt over het menselijk kapitaal binnen organisaties. Toch zien we dat er slecht mee omgegaan wordt in de dagelijkse praktijk. In dit boek wordt gekeken naar een andere vorm van leiderschap, namelijk dienstbaar leiderschap, een vorm die niet uitgaat van het belang van de leider zelf maar van het belang van het individu, de medewerker, die geleid wordt. Dit andere leiderschap leidt niet tot softe organisaties maar tot organisaties die succesvol zijn en continuïteit in zich waarborgen.

Dienstbaar leiderschap en economie zijn ook wel degelijk verenigbaar. Geld (als hét symbool van onze economie) is niet slecht. Het probleem is alleen dat het gevaar van geld, materiële rijkdom, tot verslaving leidt en tot zelfzuchtigheid. Verslaving en zelfzuchtigheid staan elke vorm van geestelijke vooruitgang in de weg en daarmee ook de ontwikkeling van leiderschap en organisaties.

In ‘Ander leiderschap’ wordt de lezer aan het denken gezet over (het eigen) leiderschap. Met voorbeelden laat Daan Fousert zien op welke wijze ander leiderschap binnen organisaties kan worden bereikt.