Snelle opmars breedbandinternet

BreedbandHet CBS constateert in haar onderzoek dat in 2004 het aantal huishoudens dat over een snelle internetverbinding beschikt fors is toegenomen. De helft van de huishoudens met internet heeft een breedbandverbinding via kabel of ADSL. In 2003 had nog maar………..
Lees hieronder meer over:
– meer internetaansluitingen
– snelle toename ADSL-verbindingen
– Nederlandse huishoudens in Europese breedbandtop
– steeds langer achter de computer
– meer kopen en bestellen


een derde van de huishoudens zo’n snelle internetverbinding.
Meer internetaansluitingen
Het aandeel huishoudens dat thuis toegang heeft tot het internet nam toe van krap 60 procent in 2003 tot 65 procent in 2004. Vier op de vijf huishoudens konden uitsluitend vanaf de computer een verbinding maken. Eén op de vijf huishoudens kon, behalve met de computer, ook op andere wijze een internetverbinding tot stand brengen, bijvoorbeeld vanaf een mobiele telefoon of een palmtopcomputer.
Snelle toename ADSL-verbindingen
Ongeveer de helft van de internetverbindingen in huishoudens met internet betrof een breedbandverbinding via de kabel of ADSL. In 2003 had nog maar een derde van de huishoudens met internet beschikking over zo’n snelle verbinding.
Het aantal ADSL-aansluitingen is de laatste jaren snel toegenomen. Van de huishoudens met internet heeft inmiddels 20 procent een ADSL-aansluiting. Dat is twee keer zo veel als in 2003. De toename van breedband via de kabel of ADSL ging ten koste van de trage, analoge inbelverbindingen, maar ook het aandeel ISDN-verbindingen nam af.
Breedband2Nederlandse huishoudens in Europese breedbandtop
IJsland is de absolute topper van de Europese Unie: liefst 45 procent van de IJslandse huishoudens beschikte in 2004 over een breedbandverbinding. Daarna volgen Denemarken met 36 procent en Nederland met 32 procent.
Breedband3Steeds langer achter de computerIn 2004 gebruikte driekwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder regelmatig een computer. Dit kan thuis zijn geweest, op het werk, op school of elders. Gemiddeld zat de gebruiker 16 uur per week achter de computer. Dat is één uur langer dan in 2003 en twee uur langer dan in 2002.
66 Procent van de Nederlanders bezocht regelmatig het internet. In 2003 was dat nog 62 procent. Net als in 2003 was de internetter in 2004 gemiddeld 7 uur per week on line. Voor de meesten is e-mailen en het zoeken naar specifieke informatie de gebruikelijke routine.
Meer kopen en bestellen
Het kopen of bestellen via internet heeft een wat hogere vlucht genomen. In 2003 gaf nog een kwart van de internetters aan wel eens goederen of diensten on line te bestellen. In 2004 is dit opgelopen naar 32 procent. Vooral het elektronisch boeken van vakanties is toegenomen
bron: CBS Webmagazine

About The Author

Hans Mestrum

Hans is al 12 jaar bezig op het gebied van Social & Media. Vooral als videoblogger van projecten, evenementen etc. Per 1 januari 2016 is hij als videofilmer en videoblogger werkzaam in zijn eigen bedrijf hans ON experience. Hij maakt korte video's van evenementen, huldigingen, voorlichting, productintroducties, kennisoverdracht, presentaties, interviews, bevlogen mensen, open dagen etc. Schroom niet om hem om informatie te vragen wat hij voor jou kan betekenen. Bekijk ook zijn profiel website of kijk hieronder voor zijn online présence.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Welkom!

hans mestrum
Hans Mestrum

Leuk dat je hier op mijn weblog bent. De video's en foto's die je hier vindt, zijn door mij gemaakt voor o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar ik videoblogger en videofilmer ben.

Per 1 januari 2017 kan ik vanuit mijn eigen bedrijf hans ON experience ook voor jou korte videofilms maken. Dat kan een impressie zijn van een evenement, open dag, huldiging, of een video voor voorlichting, presentatie, productintroductie of een uitnodiging of van bevlogen mensen.

Ik voer het hele traject voor u uit, van intake tot opname, van bewerken van het videomateriaal tot het online zetten of aanleveren van het videobestand.

Schroom niet om contact met me op te nemen om te bespreken wat ik voor jou kan doen!

Laatste video’s

Recente Tweets

Archieven

Categorieën

Zonnemeter

Hoeveel Watt produceren mijn zonnepanelen op dit moment?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This