Linda heeft enkele dagen haar smartphone ingeleverd. Ze deed mee aan het experiment What missing your smartphone means. Dit is haar videodagboek. Ze studeert Communicatie aan de HAN.
En lees meer over de ervaringen van Suzanne, die ook mee deed aan dit experiment.