Vincent Wiegel, lector van het lectoraat Lean van de HAN, praat ons bij over het nieuwe lectoraat, het QRM centrum en de Masterclasses met Prof. Suri over QRM.

Posted via email from HANs on Posterous Experience