Meer video’s vind je op http://www.han.nl/studeertechniek

In de opleiding Bio-informatica van HAN Life Sciences wordt er ook gewerkt in de labs. In dit lab maken we kennis met het brouwen van bier en waarom de studenten dit doen

Posted via email from HANs on Posterous Experience