In nog geen 4 minuten wordt vanuit ‘het oude werken’, via de digitale revolutie, een beeld geschetst van de toekomst waarin ‘Het nieuwe werken’ zal leiden tot een nieuwe cultuur waarbij werkgever en werknemer gebaat zijn.

Posted via email from HANs on Posterous Experience