In deze video horen we een aantal studenten van HTS Autotechniek aan het woord en docent Wijnand Zwart over de ecomarathon voertuigen. We zien ook de 7 voertuigen die bedacht en gemaakt zijn door de studentgroepen.

Posted via web from HANs on Posterous Experience