Tijdens het Kivi Niria congres bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen stond er ook een Carrierebus. Reden voor Kyra en mij om daar eens een kijkje te nemen en te vragen wat dat nu precies is.

Posted via email from HANs on Posterous Experience