World Class Performance

Vandaag de dag hebben zowel grote als kleine bedrijven te maken met wereldwijde concurrentie. Om succesvol te zijn moet je dus een world class performance leveren.

Uit internationaal onderzoek en publicaties blijkt dat succesvolle bedrijven (world class) op grote schaal gebruik maken van de Lean Management filosofie en – methodieken. Door zich maximaal te richten op de wensen van de klant met innovatieve en betrouwbare producten en korte levertijden, dwingen bedrijven zichzelf om continue te verbeteren waardoor kosten tegelijkertijd dalen. Bedrijven die Lean succesvol toepassen zijn in staat om blijvend te concurreren op wereldschaal.

Real life

De minor Wordclass Performance/Lean Management geeft studenten inzicht in de bestaande verbetertechnieken en methodieken die bedrijven gebruiken voor continue verbetering van de performance. Ervaring opdoen met de toepassing van de technieken en methodieken gebeurt in een real life project bij een bedrijf.

Onderwerpen die aan bod komen in de minor

  • Proces- en Productinnovatie (Lean Management)
  • Continu verbeteren (Kaizen)
  • Doorlooptijd verkorting (QRM)
  • Klant- en medewerkerstevredenheid
  • Kwaliteitverbetering (6 Sigma)
  • Leiderschap en cultuur in organisaties

Video’s Lean projecten

In onderstaande 2 video’s praat Stef Tiggeloven, docent faculteit Techniek en lectoraat Lean met Rick, Tijmen, Ward en Juul over hun Lean projecten die ze in het kader van de minor Lean hebben uitgevoerd.

HAN Lean Event 26 januari

Tijdens het HAN Lean Event op 26 januari zullen zij en andere studenten hun projecten demonstreren.

Er zijn nog plaatsen voor het HAN Lean Event op 26 januari 2012. In deze video vertelt Stef Tiggeloven van het HAN lectoraat Lean er meer over.