Op vrijdag 13 mei 2016 organiseerde de faculteitsraad van GGM een middag over nieuwe medezeggenschap. Er is veel in beweging rond medezeggenschap in het onderwijs; meer zeggenschap voor opleidingscommissies, meer samenspraak in plaats van tegenspraak.
De faculteitsraad GGM juicht deze ontwikkelingen toe en wil graag de rol van opleidingscommissies bekrachtigen en de verbinding met de zeggenschap (directeuren) versterken.

Ik maakte bovenstaande impressie.