Het Praktijkhuis is een gezamenlijk initiatief van het Instituut Verpleegkundige Studies en het Instituut Paramedische Studies. In het Praktijkhuis hebben de opleidingen Ergotherapie, Logopedie, Fysiotherapie, Medische Hulpverlening, Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek een eigen, herkenbare plek gekregen waarmee kleinschaligheid binnen grootschaligheid is gerealiseerd. Studenten worden in een real life omgeving met een state-of-the-art inrichting opgeleid tot uitstekende, toekomstbestendige zorgprofessionals. Zo is er voor Ergotherapie een compleet appartement gerealiseerd, beschikt Voeding & Diëtetiek over een moderne keuken met restaurant en is er een high care zaal ingericht voor studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Medische Hulpverlening.

In het Praktijkhuis oefenen de studenten hun praktische vaardigheden. Dit kan begeleid, onbegeleid of via een casuïstiek waarbij een simulatieclient een belangrijke rol kan spelen. Studenten kunnen in het Praktijkhuis altijd terecht bij de praktijkcoaches. Deze docenten hebben een werkplek midden in het Praktijkhuis en zijn door studenten te benaderen met alle vragen die ze hebben.

Lees meer op het weblog van het Praktijkhuis en volg ze via twitter @praktijkhuis
Binnenkort komen er hier en op het weblog van het Praktijkhuis videoblogs die ik daar ga maken. Hieronder alvast een kennismaking met het Praktijkhuis.