In de opleiding Logopedie is natuurlijk ook veel aandacht voor praktische vaardigheden. Zo oefenen de studenten in hun rol als logopediste. Bijvoorbeeld in het onderzoek naar slikproblemen.
We zien 2e jaars aan de slag in hun 1e les over dit onderwerp.