28 juni 2017 werd er een Symposium gehouden over het onderwerp Verpleegkundigen leren op de werkplek. Ik mocht er deze korte video-impressie voor maken.