Circulaire Economie, duurzaamheid en nieuwe Business Modellen zijn hot. Welke kansen liggen er hier voor de HAN, hoe kunnen we de snelle ontwikkelingen in het bedrijfsleven en onderzoek vormgeven en borgen in ons onderwijs en wat is hiervoor nodig?
De opening van deze middag die gehouden werd op 2 maart 2016 werd verzorgd door Diana de Jong, lid van het College van Bestuur van de HAN. De inleiding werd verzorgd door Maarten Barckhof, programmaleider HAN duurzame stage hub.
Gastspreker was Jan Jonker, professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen (leerstoel Sustainable Entrepeneurship), bekend van zijn onderzoek naar nieuwe Business Modellen.
Doel van de bijeenkomst was inspiratie, kruisbestuiving en kennisdeling. We hopen, dat het ook leidt tot meer multidisciplinaire samenwerking, de inrichting en organisatie van ons onderwijs dat daarop is afgestemd en een betere aansluiting van onderwijs en onderzoek bij de beroepspraktijk in een snel veranderende wereld waarvan we willen dat die voor toekomstige generaties ook leefbaar zal zijn.

De organisatie was in handen van Cristel Busser en Maarten Barckhof.