HAN Techniek hield een bijeenkomst voor scholen Voortgezet Onderwijs uit de regio Arnhem en Nijmegen. In deze bijeenkomst werd het instroomplan gepresenteerd en gebrainstormd hoe HAN Techniek en de VO scholen kunnen samenwerken om de instroom te verhogen.