Een nieuwe videoblog: Bas Sanders van BiomimicryNL.org gaf een workshop aan studenten van de HAN die de minor Innovation Pitch volgen. Hij vertelt in deze video meer over biomimicry, een ontwikkelconcept dat uitgaat van de natuur en de ordening en systemen uit de natuur als leidraad voor een ontwerp.
Een verfrissende kijk voor de studenten IPO.