Per 1 sept. ben ik voor 1.5 dag werkzaam bij HAN Marketing, Communicatie en Voorlichting (MCV) voor het FEM team. Dus voor de faculteit Ecomomie, Management en Recht (@HAN_EMR). Leuk! Vanochtend heb ik al een gepsrek gehad met Masja van Fruchten (@masjavfruchten), instituutsdirecteur van International Business & Communication. Masja blog zelf op Scoolinnovation.

Hans Brouwer, directeur HAN MCV (@hans1brouwer) schreef het volgende op de interne MCV blog BUZZ:

Hans Mestrum versterkt ons team MCV FEM per 1 september. Hans gaat als nieuwe media specialist/blogger/vlogger bijdragen aan de performance van de Faculteit Economie en Management op de sociale media. Hans zal dit enerzijds doen door het maken van de van hem bekende blog- en vlogpost’s en anderzijds zal hij het community management vorm geven waarbij hij gericht docenten van de FEM meeneemt opdat die straks zelf deze rol op zich nemen. Hans werkt bij de FEM voor 1,5 dag per week. Per 1 januari wordt daar nog een dag extra voor corporate aan toegevoegd. De overige dagen blijft Hans voor Techniek bloggen en vloggen.

Hans Brouwer

Fijn om zo mijn vleugels binnen de HAN te mogen en kunnen uitslaan. De HAN geeft je de ruimte is de slogan 😉 Binnenkort uiteraard meer hier met vlogs, blogs etc.