Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in Lean besturingsprincipes voor het verkorten van hun interne doorlooptijden. Principes van Lean besturing omvatten het balanceren (‘levelen’) van de productie, het gebruik van pull mechanismes en takttijdbesturing. Deze principes worden vooral gebruikt in hoog-volume/lage-variëteit omgevingen waarin sprake is van een beperkt aantal producttypes en productievolgordes.

In de open les komt naar voren hoe Lean besturingsprincipes gebruikt kunnen worden in een Make-to-Order situatie waar de productievolumes vaak laag zijn en de productvariëteit hoog. Duidelijk wordt hoe balancering, CONWIP (‘constant work in process’), first-in-first-out en takttijd geïntegreerd kunnen worden in een Lean besturingssysteem.

Met een praktijksituatie (Eaton Holec te Hengelo) zal het ontwerp en de implementatie van het Lean besturingssysteem geïllustreerd worden. De casus laat zien dat Lean besturingsprincipes succesvol toegepast kunnen worden in een hoge-variëteit/laag-volume context. De toepassing van het systeem heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van doorlooptijden, een verbetering van de productiviteit, een betere leverbetrouwbaarheid, en een plezieriger werksituatie voor mensen.

Tijdens de open les zal voortdurend een link gemaakt worden naar de eigen werksituatie van studenten, docenten, lectoren, ondersteunend personeel en bestuurders. Ook zij hebben vaak te maken met een hoge variëteit aan taken die steeds maar een beperkt deel van hun tijd vragen. Het is een uitdaging om te leren van een soms geheel andere praktijk. Dat is de manier om ‘world class’ te worden.

Open les lectoraat LEAN: Lean besturing in hoge-variëteit/laag-volume omgevingen