Platform Bet&#224Techniek
Dat is de titel van het boekje van het Platform Betà Techniek. Dit platform heeft zich ten doel gesteld om structureel 15% meer leerlingen en studenten te laten kiezen voor betàtechnisch onderwijs en dat bestaand talent in bedrijven en onderzoeksinstellingen beter wordt benut.

BetàMentality model
Aangezien ik aan de HAN bij de faculteit Techniek werk, ben ik me aan het verdiepen in de uitdagingen van het technisch onderwijs. Het mooie van dit boekje is dat er een model in uitgewerkt wordt, het BetàMentality model, dat op een heel andere manier naar de jeugd kijkt. DE jongere bestaat immers niet en elke doelgroep vereist zijn eigen aandacht. Dit boekje is zeer lezenswaardig om te zien hoe je jongeren kunt enthousiasmeren voor betatechniek, door een andere bril op te zetten. Je krijgt nieuwe inzichten voor het onderwijs- en communciatiebeleid.
Het model bouwt voort op het YoungMentality model dat ontwikkeld is door YoungWorks en Motivaction in opdracht van Sanoma. Ook het BetàMentality model is door hen ontwikkeld, maar nu in opdracht van Platform BetàTechniek.

Website Bet&#224Mentality
Er is ook een mooie website die ook de moeite waard is om te bekijken. Daar staat de hele informatie ook in mooie animaties en met praktijkvoorbeelden.

MindMaps
In een volgende posting zal ik een paar MindMaps laten zien die de doelgroepen in kaart brengen vanuit dit BetàMentality model.

Betamentality: jongeren boeien voor beta en techniek

De link naar het document in Scribd.