Doel: tekort aan personeel voorkomen door baanzekerheid te bieden aan studenten ICT en Techniek

Op 28 mei a.s. start de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met een aantal grote en middelgrote bedrijven een campagne met als doel aan te geven dat er voldoende werkgelegenheid is voor technisch personeel. In de toekomst dreigt namelijk een groot probleem. Meer banen dan mensen in de technische beroepen.Een aantal bedrijven zoals Arval bv, Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en de Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen, geeft nu al concrete baangaranties. Dit lijkt de voorbode te zijn van een nieuwe aanpak om de dreigende arbeidstekorten in bepaalde sectoren (techniek, ICT, maar ook de zorg en straks weer de bouw en infra) voor te zijn.

28 mei 2010 - ondertekening pact met o.a. baangaranties
Tijdens een lunchbijeenkomst in Arnhem, op 28 mei a.s., zullen diverse bedrijven en de HAN het samenwerkingspact ondertekenen. Een pact dat zich voornamelijk richt op het ontplooien van gezamenlijke activiteiten in het kader van de campagne “Baanzekerheid”.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
- het bieden van een baangarantie aan studenten die in september 2010 starten met een technische opleiding en uiterlijk in augustus 2014 hun opleiding met een diploma afsluiten;
- het verzorgen van gastlessen bij opleidingen van de Faculteit Techniek van de HAN; - het terugbetalen van (een deel van) het collegegeld van de studie aan studenten die vanaf 2011 bij het bedrijf in dienst treden;
- het bieden van stageplaatsen aan studenten tijdens hun studie;
- studenten in de gelegenheid stellen om af te studeren bij hun bedrijf en hiervoor een afstudeeropdracht op maat te maken;
- bieden van een Minor voor onder andere de studenten van de HAN en
- het sponsoren van de lezingenserie voor techniekstudenten uit heel Nederland

Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt
De HAN neemt als eerste hogeschool dit initiatief. Als er niets gebeurt, wordt het tekort aan technisch opgeleid personeel alleen maar groter. Zelfs tijdens het dieptepunt van de recessie (november 2009) had 20% van de bedrijven in Nederland te maken met een tekort aan technisch opgeleid personeel (bron: FHI). Daarnaast leeft op dit moment bij ouders van aankomend studenten ook nog het gevoel dat je met een technische studie wellicht geen baan krijgt.

Op dit moment tekenen de eerste signalen van herstel zich al duidelijk af voor de technieksector. Zo werd de hogeschool onlangs benaderd door DAF Trucks N.V. met het verzoek om te helpen bij het vervullen van zo’n 100 vacatures in Eindhoven. Ook Energiekennisbedrijf KEMA geeft aan tientallen vacatures te hebben.

Bedrijven die zich tot dusver hebben aangesloten bij het pact zijn:
Baangarantie: Arval bv., Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen.

Ondersteuning: Alewijnse Holding B.V., Energiekennisbedrijf KEMA, Fanzonely Racingteam, Honeywell B.V. divisie Honeywell Building Solutions, NXP Semiconductors, Renault Nederland N.V., Stichting kiEMT en VAPA.