Upstream en HAN
Zojuist bij Upstream geweest en een interessant gesprek gehad met Marco Derksen (MarketingFacts, Upstream), Ella Hueting (HAN Techniek) en Masja van Fruchten (HAN Economie en Management). Doelstelling van het gesprek was wederzijdse kennismaking en kijken waar de raakvlakken liggen en de (mogelijke) samenwerkingsverbanden.

Verbindingen
Leuk om te merken dat er tijdens het gesprek allerlei mogelijke verbindingen besproken werden, zoals het gebruik van het MediaLab van Upstream, mogelijke samenwerking tussen minors, projecten tussen studenten van de ene faculteit en de andere faculteit en zelfs het gezamenlijk schrijven aan een gezamenlijke weblog. En natuurlijk werd Arnhem besproken en kwam nieuwe media veelvuldig aan bod.

Weblog
Mijn actie is het in ieder geval om eens met Masja en Ella te gaan kijken naar het opzetten van een weblog.