Vlottenvaren op de Oude IJssel bij Gendringen was een van de onderdelen van het introductiekamp van HAN Embedded Systems Engineering.

Posted via email from HANs on Posterous Experience