Studenten van de opleiding HAN Technologie en Samenleving (TES) sluiten het jaar af met het TES-tival en tonen een aantal projecten. Miranda Valkenburg projectleider deed een TESessment en Ella Hueting directeur fac. Techniek bracht haar trots onder woorden en deelde enkele knuffels uit.

Posted via email from HANs on Posterous Experience