Stickerproject

From My wiki
Jump to: navigation, search

<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/clipframe.jsp?clip=20040913_publiekekunst01" width="340" height="280" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

 • Bekijk dit filmpje met een groepje. Minimaal 3 maximaal 5.
 • Nadat je dit filmpje hebt gezien begin je met je groepje een gesprek op msn. Zorg dat je dit gesprek opslaat in je dossier van kunst en cultuur. Deze opdracht mag je verdelen over verschillende tijdstippen, zorg wel dat je dan alle gesprekken opslaat in je dossier.
 • Jullie gaan een gesprek voeren aan de hand van de volgende vragen. Je eigen mening en je beargumentatie is essentieel. Neem de tijd voor het gesprek en neem ook de tijd om online informatie te zoeken en verzamelen voor je gesprek. Als je woorden tegenkomt die je niet kent noteer je die en zoek je de betekenis. Op deze manier verbreed je je woordenschat rondom Kunst en Cultuur.
* 1Wat is openbare ruimte volgens jou? Kijk dit na in het woordenboek. 
* 2Wat is stedelijke omgeving volgens jou? Kijk dit na in het woordenboek.
* 3Wat zijn explatanten?
* 4Wat is publieke kunst? Noem 3 kunstenaars die zich hiermee bezig houden. Overleg 
 met je groepje waarom wel/ niet.
* 5Deze kunstenaar wil niet afhankelijk zijn van opddrachtgevers, waarom niet? 
 Wat is jouw mening hierover?
* 6Wat het doel van de kunstenaar met zijn stickers?
* 7Wat bedoelt hij met kijkrichting? 
* 8Aan het einde van het filmpje zegt hij ongeveer:'Ik vind dat 
 het bestaansrecht heeft. Essentieel dat kunst zich verhoudt tot de 
 samenleving, het is een soort van kritische spiegel elke keer.'
  *Wat heeft bestaanrecht volgens de kunstenaar?
  *Vind jij ook dat kunst zich verhoudt tot de samenleving, en wat wordt er volgens jou
  gespiegeld? Beargumenteer je mening en stel je medeleerling kritische vragen.
* Bedenk je eigen stickerproject. Bedenk goed wat je de kijker duidelijk wilt maken. Wat wil
 je vertellen en waarom? En hoe ga je dat vormgeven? Zorg dat je je project goed onderbouwt.

--Hansmestrum 13:24, 10 April 2008 (PDT)