Overzicht Franse grammatica

From My wiki
Jump to: navigation, search

Dit zijn de richtlijnen die ik gekregen heb om het grammatica dossier Frans samen te stellen. Op basis hiervan zijn er online oefeningen gezocht voor zelfstandige verwerking door de leerlingen. De links onder de onderwerpen gaan naar de betreffende rubriek hier op deze wiki.

Leerjaar 1

 1. Bepaalde en onbepaalde lidwoorden
 2. Voorzetsels en-au-aux
 3. Persoonlijke voornaamwoorden
 4. Bezittelijke voornaamwoorden
 5. Vragende voornaamwoorden
 6. Ontkenning (ne……. pas, ne….. plus, ne…..rien, ne…….jamais)
 7. Bijvoeglijke naamwoorden en de plaats ervan
 8. Hoofdtelwoorden tot 1000
 9. Rangtelwoorden
 10. Werkwoorden op –er, -ir
 11. Onregelmatige werkwoorden: être,avoir, faire, pouvoir, prendre en venir
 12. De verleden tijd (vorming van de passé composé)
 13. De nabije toekomende tijd (futur en futur proche)
 14. De tegenwoordige tijd: Présent

Leerstof Leerjaar 2

 1. De bepaalde lidwoorden + de (du,de la, de l’,des)
 2. à + bepaald lidwoord
 3. Delende lidwoorden
 4. Het benadrukt persoonlijk voornaamwoord (moi, toi, lui, elle enz.)
 5. Onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden
 6. Regelmatige werkwoorden op –re
 7. De imparfait
 8. De aanwijzende voornaamwoorden (ce-cet-cette-ces)
 9. De onregelmatige werkwoorden: connaître, dire,savoir, devoir, lire,voir

Leerstof Leerjaar 3

 1. Het persoonlijke voornaamwoord als lijdend voorwerp gebruikt. (le,la,l’,les)
 2. Het persoonlijke voornaamwoord als meewerkend voorwerp
 3. Y en en
 4. De betrekkelijke voornaamwoorden: qui,que en dont
 5. De vorming van het bijwoord
 6. De trappen van vergelijking
 7. De wederkerende werkwoorden
 8. De conditionnel ( Nederlands: zal of zou kunnen)
 9. L'Imperatif

--Hansmestrum 12:38, 10 April 2008 (PDT)