Oefeningen Leerstof Leerjaar 2

From My wiki
Jump to: navigation, search

Introductie Franse grammatica

Hieronder staan oefeningen en uitleg voor Franse grammatica leerjaar 2 per onderwerp. De links zijn afkomstig van diverse bronnen op het internet. De oefeningen moeten online ingevuld worden en kunnen door de leerlingen zelf worden nagekeken. In diverse oefeningen is er een hint mogelijkheid. De aangeboden theorie is ondersteunend aan de oefeningen. Dus de leerlingen moeten eerst de theorie bekijken en daarna een oefening doen. Of de theorie naast de oefening houden. Dit overzicht pretendeert niet volledig te zijn of dat links altijd (blijven) werken. Aanvullingen of aanpassingen zijn dus welkom.

Voortgangsformulier

Formulier voor voortgang: leerlingen kunnen dit formulier gebruiken om hun voortgang te bewaken en te verantwoorden. Het is een Excelsheet met daarin invulbladen per onderwerp.

De bepaalde lidwoorden + de (du,de la, de l’,des)

Theorie

 1. Uitleg du, de la, de l', des, de
 2. Uitleg over de le, de les etc. Pdf icon.jpg
 3. Theorie L'article contracté: de + articles A1 niveau

Oefeningen

 1. Oefening: Article indéfini et partitif - de
 2. Oefening: Article partitif ou article indéfini
 3. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het lidwoord na een werkwoord
 4. Oefening Les Articles
 5. Oefeningen Le partitif et l'article défini de, de la, du, de l', des, le, la, l', ou les
 6. Oefening de la, du, de l', ou des?
 7. Oefening La possession et l'article défini
 8. Oefening lidwoordenLuisteroefening.jpg
 9. Luisteroefening lidwoordenLuisteroefening.jpg
 10. Luisteroefening lidwoorden du, de la, de l', des ou deLuisteroefening.jpg
 11. Luisteroefening lidwoorden du, de la, de l', des ou de 2Luisteroefening.jpg
 12. Oefening du, de la, de l', des 1
 13. Oefening du, de la, de l', des 2

à + bepaald lidwoord

Theorie

 1. Uitleg van à + bepaald lidwoord
 2. Uitleg à + bepaald lidwoord
 3. Theorie L'article contracté: à + articles A1 niveau

Oefeningen

 1. Oefening à + bepaald lidwoord
 2. Oefening en uitleg van Scholengroep Rivierenland van à + le / la / l'
 3. Oefening à + bepaald lidwoord
 4. Oefening à la, au, à l', ou aux?
 5. Oefening au,à la, aux, du, de la,ou des
 6. Oefening à la, aux
 7. Oefening à, au, aux ou en
 8. Oefening au, à la, à l', aux
 9. Oefening à, à la, à l', aux

Delende lidwoorden: l’article partitif

Theorie

 1. Uitleg en oefening 1 l’article partitif
 2. Uitleg du, de la, de l', des, de
 3. Hoe gebruik je het lidwoord in het Frans?

Oefeningen

 1. Oefening 2 l’article partitif
 2. Oefening 3 l’article partitif
 3. Oefening 4 l’article partitif
 4. Oefening 5 l’article partitif
 5. Oefening 6 l’article partitif
 6. Oefening 7 l’article partitif
 7. Oefening 8 l’article partitif
 8. Oefening met du, de la, de l', des of de
 9. Oefening Le partitif
 10. Oefening Le partitif vs. l'article défini
 11. Oefening Le partitif - Un déjeuner chez Popeye

Het benadrukt persoonlijk voornaamwoord (moi, toi, lui, elle enz.)

Theorie

 1. Uitleg persoonlijk voornaamwoord
 2. Theorie benadrukt persoonlijk voornaamwoord
 3. Schema pronom personnel Pdf icon.jpg

Oefeningen

 1. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het persoonlijk voornaamwoord na een voorzetsel
 2. Oefening les pronoms personnels 1
 3. Oefening les pronoms personnels 2
 4. Oefening les pronoms personnels 3
 5. Oefening les pronoms personnels 4
 6. Oefening les pronoms personnels 5
 7. Oefening les pronoms sujets
 8. Oefening Les pronoms toniques, exercice 1
 9. Oefening Les pronoms toniques, exercice 2
 10. Oefening Les pronoms toniques, exercice 3

Onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden: pronom adjectifs irréguliers

Theorie

 1. Schema van Scholengroep Rivierenland van vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord
 2. Schema van Scholengroep Rivierenland van meervoud bijvoeglijk naamwoord

Oefeningen

 1. Oefening van Scholengroep Rivierenland van mannelijk & vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord
 2. Oefening van Scholengroep Rivierenland van bijvoeglijk naamwoord bij zelfstandig naamwoord
 3. Oefening les Adjectifs Irréguliers 1
 4. Oefening les Adjectifs Irréguliers 2
 5. Oefening les Adjectifs Irréguliers 2
 6. Les adjectifs 1
 7. Les adjectifs 2

Regelmatige werkwoorden (verbes réguliers) op –re

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Uitleg van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op re-
 3. Voorbeelden van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op re-
 4. Uitleg les verbes en –(d)re Pdf icon.jpg
 5. Uitleg en schema van de tegenwoordige tijd en ww op -er -re en -ir in wikipedia
 6. Franse werkwoorden vervoegen
 7. Theorie vervoeging werkwoorden op -reLuisteroefening.jpg
 8. Theorie vervoeging onregelmatige werkwoorden typeIILuisteroefening.jpg

Oefeningen

 1. Oefening van werkwoorden op re-
 2. Oefening Les verbes "prendre", "comprendre", et "apprendre"
 3. Oefening werkwoorden op re-

De verleden tijd: imparfait

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Uitleg over de imparfait (de verleden tijd)
 3. Uitleg l’imparfait [1] Pdf icon.jpg
 4. Uitleg l’imparfait [2] Pdf icon.jpg
 5. Schema imparfait
 6. Theorie ImparfaitLuisteroefening.jpg
 7. Schema tijden
 8. Schema imparfait
 9. Schema imparfait Pdf icon.jpg

Oefeningen

 1. Oefening Imparfait 1
 2. Oefening Imparfait 2
 3. Oefening Imparfait 3
 4. Oefening Imparfait 4
 5. Oefening Imparfait regelmatige werkwoorden op -er 1
 6. Oefening Imparfait regelmatige werkwoorden op -er 2
 7. Oefening Imparfait regelmatige werkwoorden op -ir 1
 8. Oefening Imparfait regelmatige werkwoorden op -ir 2
 9. Oefening Imparfait regelmatige werkwoorden op re-
 10. Oefening L'imparfait
 11. Oefening L'imparfait ou le passé composé? - L'histoire de Clark Kent
 12. Oefening L'imparfait ou le passé composé? - L'histoire de Blanche Neige
 13. Oefening L’imparfait, exercice 1
 14. Oefening L'imparfait, exercice 2
 15. Oefeningen met habiter - avoir - être - aller - vouloir in imparfait (de verleden tijd)
 16. Oefeningen met faire - savoir - écrire - connaître - dire in imparfait (de verleden tijd)
 17. Oefeningen met mettre - pouvoir - devoir - prendre - répondre in imparfait (de verleden tijd)
 18. Oefeningen met venir - voir - comprendre - paraître - conduire in imparfait (de verleden tijd)
 19. Oefeningen met envoyer - vendre - sentir - sortir - espérer in imparfait (de verleden tijd)
 20. Oefeningen met lire - servir - ouvrir - perdre - croire in imparfait (de verleden tijd)
 21. Oefening l'imparfait met song 1 Luisteroefening.jpg + video Tv.jpg
 22. Oefening l'imparfait met song 2 Luisteroefening.jpg + video Tv.jpg
 23. Oefening l'imparfait met song 3 Luisteroefening.jpg + video Tv.jpg

De aanwijzende voornaamwoorden: pronoms démonstratifs (ce-cet-cette-ces)

Theorie

 1. Uitleg het aanwijzend voornaamwoordPdf icon.jpg
 2. Uitleg het aanwijzend voornaamwoord
 3. Theorie Les Adjectifs Demonstratives

Oefeningen

 1. Oefening met uitleg van het aanwijzend voornaamwoord 1
 2. Oefening met uitleg van het aanwijzend voornaamwoord 2
 3. Oefening met uitleg van het aanwijzend voornaamwoord 3
 4. Oefening Adjectif Démonstratif 1
 5. Oefening Adjectif Démonstratif 2
 6. Oefening Adjectif Démonstratif 3
 7. Oefening Adjectif Démonstratif 4
 8. Oefening Pronom Démonstratif
 9. Oefening van Scholengroep Rivierenland van aanwijzend voornaamwoord
 10. Oefening Adjectif Démonstratif et Pronom Démonstratif
 11. Oefening ce, cet, cette, ces

De onregelmatige werkwoorden (les verbes irréguliers): connaître, dire,savoir, devoir, lire,voir

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Schema van Scholengroep Rivierenland van aller, devoir, boire, dire en faire

Oefeningen

 1. Oefening Le verbe "vouloir"
 2. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het werkwoord devoir (moeten)
 3. Le verbe "devoir"
 4. Connaître ou savoir?
 5. Oefening onregelmatige werkwoorden apparaître

--Hansmestrum 12:40, 10 April 2008 (PDT)