Oefeningen Leerstof Leerjaar 1

From My wiki
Jump to: navigation, search

Introductie Franse grammatica

Hieronder staan oefeningen en uitleg voor Franse grammatica leerjaar 1 per onderwerp. De links zijn afkomstig van diverse bronnen op het internet. De oefeningen moeten online ingevuld worden en kunnen door de leerlingen zelf worden nagekeken. In diverse oefeningen is er een hint mogelijkheid. De aangeboden theorie is ondersteunend aan de oefeningen. Dus de leerlingen moeten eerst de theorie bekijken en daarna een oefening doen. Of de theorie naast de oefening houden. Dit overzicht pretendeert niet volledig te zijn of dat links altijd (blijven) werken. Aanvullingen of aanpassingen zijn dus welkom.

Voortgangsformulier

Formulier voor voortgang: leerlingen kunnen dit formulier gebruiken om hun voortgang te bewaken en te verantwoorden. Het is een Excelsheet met daarin invulbladen per onderwerp.

Bezittelijke voornaamwoorden: pronoms possessifs

Theorie

 1. Theorie La Possession 1
 2. Theorie La Possession 2

Oefeningen

 1. Oefeningen Digischool: Bezittelijk voornaamwoord
 2. Oefeningen Atlas College: Bezittelijk voornaamwoord
 3. Oefening van Scholengroep Rivierenland : mij of van jou
 4. Oefeningen: L'adjectif Possessif 1
 5. Oefening Les adjectifs Possessifs 2
 6. Oefening L'adjectif possessif 1: son, sa, ses
 7. Oefening L'adjectif possessif 2: mon, ma, mes/ton, ta, tes
 8. Oefening L'adjectif possessif 3
 9. Oefening L'adjectif possessif 4
 10. Oefening van Scholengroep Rivierenland van L'adjectif possessif 5
 11. Oefening Les adjectifs possessifs
 12. Oefening mon? ma? ou mes?
 13. Oefening L'adjectif possessif, exercice 1
 14. Oefening L’adjectif possessif, exercice 2

Bijvoeglijke naamwoorden: pronoms adjectifs

Theorie

 1. Interactief schema van Scholengroep Rivierenland over bijvoeglijke naamwoord
 2. Theorie van Scholengroep Rivierenland van bijvoeglijk naamwoord: hoe zit het ook al weer in het Nederlands?
 3. Theorie van Scholengroep Rivierenland over bijvoeglijk naamwoord in het Frans: voor het zelfstandig naamwoord
 4. Theorie van Scholengroep Rivierenland over bijvoeglijk naamwoord in het Frans: achter het zelfstandig naamwoord
 5. Theorie van Scholengroep Rivierenland over bijvoeglijk naamwoord in het Frans: kleuren
 6. Uitleg van bijvoeglijknaamwoord 1 Pdf icon.jpg
 7. Uitleg van bijvoeglijknaamwoord 2 Pdf icon.jpg
 8. L’adjectif, het Franse bijvoeglijk naamwoord
 9. Les Adjectifs 1
 10. Les Adjectifs 2
 11. Les Adjectifs 3
 12. Schema bijwoord of bijvoeglijk naamwoord Pdf icon.jpg

Oefeningen

 1. Oefeningen Digischool: Bijvoeglijk naamwoord
 2. Oefeningen Atlas College: Bijvoeglijk naamwoord - Vorm en plaats
 3. Oefeningen met l'adjectif: place et accord 1 (bijvoeglijk naamwoord: plaats en vorm)
 4. Oefeningen met l'adjectif: place et accord 2 (bijvoeglijk naamwoord: plaats en vorm)
 5. Oefening nationaliteiten (Les adjectifs de nationalité)

Lidwoord: l’article défini - L’article indéfini

Theorie

 1. Uitleg lidwoorden
 2. Uitleg bepaalde lidwoorden
 3. Uitleg onbepaalde lidwoorden
 4. Hoe gebruik je het lidwoord in het Frans?
 5. Theorie l'Article
 6. Theorie Les Adjectives Indéfinis

Oefeningen

 1. Oefeningen Digischool: Lidwoord
 2. Oefeningen Atlas College: Lidwoorden
 3. Oefeningen L'article défini et indéfini
 4. Oefeningen: Les articles indéfinis / définis
 5. Oefening van Scholengroep Rivierenland van bepaald lidwoord: le, la, les
 6. Oefening les articles définis 1
 7. Oefening les articles définis 2
 8. Oefening les articles définis 3
 9. Oefening les articles définis 4
 10. Oefening les articles définis 5
 11. Oefening les articles indéfinis 1
 12. Oefening les articles indéfinis 2
 13. Oefening les articles indéfinis 3
 14. Oefening les articles indéfinis 4
 15. Oefening les articles définis; le, la, l', les
 16. Oefening Les articles définis, exercice 1
 17. Oefening Les articles définis, exercice 2
 18. Oefening L’article indéfini et l’article défini
 19. Oefening Les articles définis (song) Luisteroefening.jpg
 20. Oefening Les articles définis (gedicht) Luisteroefening.jpg
 21. Oefening Les articles définis Luisteroefening.jpg
 22. Oefening un, une ou des
 23. Oefening mannelijk of vrouwelijk (un, une)
 24. Oefening le, la, l' ou les ?
 25. Oefening L'article defini

Ontkenning: la négation

Theorie

 1. Uitleg over de ontkenning 1
 2. Uitleg over de ontkenning 2
 3. Theorie La Négation

Oefeningen

 1. Oefening over de ontkenning
 2. Oefeningen Atlas College: Ontkenning
 3. Oefening Ontkenning 1
 4. Oefening Ontkenning 2
 5. Oefening lidwoord na ontkenning
 6. Oefening la négation 1
 7. Oefening la négation 2
 8. Oefening la négation 3
 9. Oefening La négation avec ne...pas
 10. Oefening Il n' y a pas DE...

Persoonlijke voornaamwoorden: pronoms personnels

Theorie

 1. Uitleg persoonlijke voornaamwoorden
 2. Uitleg une, la, ma, ta Pdf icon.jpg
 3. Uitleg un, le, mon, ton Pdf icon.jpg
 4. Les Pronoms Personnels Sujets

Oefeningen

 1. Oefeningen Digischool: Persoonlijk voornaamwoord
 2. Oefeningen Atlas College: Persoonlijke voornaamwoorden
 3. Oefening: Le pronom personnel
 4. Oefening Les pronoms personnels sujets, exercice 1
 5. Oefening Les pronoms personnels sujets, exercice 2
 6. Luisteroefening Les pronoms personnels sujets: je, tu, il, on, nous, vous, ils Luisteroefening.jpg

Telwoorden: l’adjectif numéral cardinal, l’ adjectif numéral ordinal

Theorie

 1. Uitleg over het rangtelwoord

Oefeningen

 1. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het tellen van 1 tot 24
 2. Tellen van 0 tot 20
 3. Tellen van 21 tot 50
 4. Tellen van 51 tot 100
 5. Tellen van 101 tot 1000
 6. Oefeningen Atlas College: Getallen
 7. Oefening Adjectif Numéral
 8. Oefening over het rangtelwoord
 9. Oefening Les nombres de 0 à 69
 10. Oefening Les nombres ordinaux, exercice 1
 11. Oefening Les nombres ordinaux, exercice 2
 12. Oefening Les nombres ordinaux, exercice 3
 13. Luisteroefening 3? 13? ou 30? Luisteroefening.jpg
 14. Oefening Les Numeros Luisteroefening.jpg
 15. Oefening Rangtelwoorden

Voorzetsels: prépositions

Theorie

 1. Uitleg voorzetsels

Oefeningen

 1. Oefeningen Digischool: Voorzetsels
 2. Oefeningen Atlas College: Voorzetsels
 3. Oefening: Les prépositions avec les noms géographiques et les moyens de transport
 4. Oefeningen: Les prépositions
 5. Oefening voorzetsels van plaats

Vragende voornaamwoorden: pronoms intérrogatifs

Theorie

 1. Uitleg vragende voornaamwoorden
 2. Schema Les questions Pdf icon.jpg

Oefeningen

 1. Oefeningen Digischool: Vragend voornaamwoord
 2. Oefening Adjectif Interrogatif: quel, quelles, quels, quelle
 3. Oefening Pronom Interrogatif: lequel, lesquelles, lesquels, laquelle
 4. Oefening vragende voornaamwoorden: wie, wat, welk
 5. Oefening vragende voornaamwoorden: hoeveel, waar, wanneer, waarom
 6. Oefening L’interrogation avec lequel, exercice 1
 7. Oefening L’interrogation avec lequel, exercice 2
 8. Oefening L’interrogation avec lequel, exercice 3
 9. Oefening L’adjectif interrogatif quel
 10. Oefening L'adjectif intérrogatif "quel"
 11. Oefening Qui, que, où, pourquoi?

De tegenwoordige tijd: Présent

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Oefeningen met habiter - avoir - être - aller - vouloir in Présent
 3. Uitleg werkwoorden tegenwoordige tijd
 4. Meest voorkomende werkwoordenLuisteroefening.jpg
 5. Schema tijden
 6. Schema présent
 7. Schema werkwoordsvervoeging le present Pdf icon.jpg

Oefeningen

 1. Oefeningen met (on)regelmatige werkwoorden naar keuze in Présent
 2. Oefeningen met faire - savoir - écrire - connaître - dire in Présent
 3. Oefeningen met mettre - pouvoir - devoir - prendre - répondre in Présent
 4. Oefeningen met venir - voir - comprendre - paraître - conduire in Présent
 5. Oefeningen met envoyer - vendre - sentir - sortir - espérer in Présent
 6. Oefeningen met lire - servir - ouvrir - perdre - croire in Présent
 7. Oefening Le présent de l'indicatif, exercice 1
 8. Oefening Le présent de l'indicatif, exercice 2
 9. Oefening Le présent de l'indicatif, exercice 3
 10. Luisteroefening Le présent (song 1) Luisteroefening.jpg+ video Tv.jpg
 11. Oefening Le présent (song 2) Luisteroefening.jpg+ video Tv.jpg
 12. Oefening Le présent (song 3) Luisteroefening.jpg+ video Tv.jpg
 13. Oefening Le présent (song 4) Luisteroefening.jpg+ video Tv.jpg

Werkwoorden op -er -ir: verbes réguliers

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Overzichtje van vervoeging van werkwoorden die eindigen op -er: parler
 3. Schema van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op -er
 4. Voorbeelden van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op -er
 5. Overzichtje van vervoeging van werkwoorden die eindigen op -ir: finir
 6. Schema van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op -ir
 7. Voorbeelden van Scholengroep Rivierenland van werkwoorden op -ir
 8. Uitleg werkwoorden op -er
 9. Uitleg les verbes en -ir Pdf icon.jpg
 10. Uitleg les verbes en -er Pdf icon.jpg
 11. Uitleg en schema van de tegenwoordige tijd en werkwoorden op -er -re en -ir in wikipedia
 12. Schema vervoeging van werkwoorden op -ir
 13. Franse Werkwoorden vervoegen
 14. Theorie vervoeging werkwoorden op -er Luisteroefening.jpg
 15. Theorie vervoeging werkwoorden op -irLuisteroefening.jpg
 16. Theorie vervoeging onregelmatige werkwoorden type ILuisteroefening.jpg
 17. Theorie vervoeging onregelmatige werkwoorden type IIILuisteroefening.jpg

Oefeningen

 1. Oefeningen met regelmatige werkwoorden naar keuze
 2. Oefeningen werkwoorden Atlas College: Present -er -ir
 3. Schema's van 100 meest voorkomende werkwoorden vervoegd
 4. Regelmatige werkwoorden op -er / Les verbes réguliers en -er]
 5. Oefeningen werkwoorden op -er -ir
 6. Oefening: Verbes en -ir (réguliers)
 7. Oefening: Verbes en -er (réguliers) 1
 8. Oefening: Verbes en -er (réguliers) 2
 9. Oefening Verbes en -er (réguliers) 3
 10. Oefening: Le passé composé des verbes réguliers
 11. Oefening Le présent de l’indicatif des verbes en -er , exercice 1
 12. Oefening Le présent de l’indicatif des verbes en -er , exercice 2
 13. Oefening Le présent de l’indicatif des verbes en -er , exercice 3
 14. Oefening Les verbes réguliers en -ir ou -issons, exercice 1
 15. Oefening Les verbes réguliers en -ir ou -issons, exercice 2
 16. Oefening Le verbe jouer
 17. Oefening Le verbe regarder
 18. Oefening Le verbe aimer
 19. Oefening Le verbe acheter
 20. Oefening le verbes en -er
 21. Oefening werkwoorden op -er
 22. Oefening werkwoorden op -ir

Onregelmatige werkwoorden: verbes irréguliers - être, avoir, faire, pouvoir, vendre, aller, voir en venir

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Overzichtje van de vervoeging van het werkwoord avoir
 3. Schema van Scholengroep Rivierenland van avoir
 4. Overzichtje van de vervoeging van het werkwoord être
 5. Schema van Scholengroep Rivierenland van être
 6. Overzichtje van de vervoeging van het werkwoord vendre
 7. Overzichtje van de vervoeging van het werkwoord voir
 8. Overzichtje van de vervoeging van het werkwoord aller
 9. Schema's van 100 meest voorkomende werkwoorden vervoegd
 10. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het werkwoord être
 11. Oefening Le verbe faire
 12. Uitleg over werkwoord faire Pdf icon.jpg
 13. Uitleg over le verbe avoirPdf icon.jpg]
 14. Schema etre et avoir in wikipedia
 15. Uitspraak en vervoeging Aller, faire, dire Luisteroefening.jpg
 16. Ken de spelregels voor “avoir“ en “être”
 17. Theorie vervoeging onregelmatige werkwoordenLuisteroefening.jpg

Oefeningen

 1. Oefeningen werkwoorden: être, avoir, aller
 2. Oefeningen met onregelmatige werkwoorden naar keuze
 3. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het werkwoord aller
 4. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het werkwoord fair
 5. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het werkwoord pouvoir
 6. Oefening avoir
 7. Oefening faire
 8. Oefening avoir en faire
 9. Oefening être
 10. Oefening met le verbe être en les verbes en -er
 11. Oefening être ou avoir
 12. Oefening met aller
 13. Oefening met pouvoir en savoir
 14. Oefening Le verbe être, exercice 1
 15. Oefening Le verbe être, exercice 2
 16. Oefening van Scholengroep Rivierenland van het werkwoord prendre
 17. Oefening: Verbes irréguliers 1
 18. Oefening: Verbes irréguliers 2
 19. Oefening Le verbe irrégulier
 20. Oefening: Les verbes: dire, mettre, pouvoir, faire, boire et acheter
 21. Oefening: Le passé composé des verbes irréguliers
 22. Luisteroefening AVOIR et ÊTRE Luisteroefening.jpg
 23. Oefening Les verbes savoir, pouvoir, vouloir : exercice 1
 24. Oefening Les verbes savoir, pouvoir, vouloir : exercice 2
 25. Oefening Les verbes savoir, pouvoir, vouloir : exercice 3
 26. Les verbes mettre, voir et devoir : exercice 1
 27. Les verbes mettre, voir et devoir : exercice 2
 28. Les verbes mettre, voir et devoir : exercice 3
 29. Oefening Le verbe être
 30. Oefening Le verbe avoir
 31. Oefening Le verbe venir
 32. Oefening avoir en être
 33. Oefening Le verbe aller
 34. oefening Aller
 35. Oefening onregelmatige werkwoorden être, aller, faire
 36. Oefening onregelmatige werkwoorden pouvoir, vouloir
 37. Oefening onregelmatige werkwoorden tenir, venir

De verleden tijd: passé composé

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Uitleg Passé composé
 3. Uitleg Passé composé
 4. Uitleg uitgangen van het voltooid deelwoord
 5. Uitleg van le passé composé Pdf icon.jpg
 6. Franse werkwoorden vervoegen
 7. Theorie uitgang Passé composé
 8. Theorie Passé composé
 9. Theorie passé composéLuisteroefening.jpg
 10. Schema passé composé
 11. Schema tijden
 12. Schema werkwoordsvervoeging le passé Pdf icon.jpg
 13. Schema passé composé Pdf icon.jpg

Oefeningen

 1. Oefeningen werkwoorden Atlas College: Passé Composé
 2. Oefeningen Passé Composé van vele (on)regelmatige werkwoorden naar keuze
 3. Oefening Passé composé 1
 4. Oefening Passé Composé 2
 5. Oefening Passé Composé: avoir ou être 1
 6. Oefening Passé Composé: avoir ou être 2
 7. Oefening Passé Composé: avoir ou être 3
 8. Oefening Participe Passé
 9. Oefening Passé composé, exercice 1
 10. Oefening Passé composé, exercice 2
 11. Oefening Passé composé, exercice 3
 12. Oefening Passé composé, exercice 4
 13. Oefening Passé Composé: avoir
 14. Oefening Passé Composé: etre
 15. Oefening Le Passé Composé 1
 16. Oefening Le Passé Composé 2
 17. Oefening Le Passé Composé 3
 18. Oefeningen met habiter - avoir - être - aller - vouloir in Passé Composé
 19. Oefeningen met faire - savoir - écrire - connaître - dire in Passé Composé
 20. Oefeningen met mettre - pouvoir - devoir - prendre - répondre in Passé Composé
 21. Oefeningen met venir - voir - comprendre - paraître - conduire in Passé Composé
 22. Oefeningen met envoyer - vendre - sentir - sortir - espérer in Passé Composé
 23. Oefeningen met lire - servir - ouvrir - perdre - croire in Passé Composé
 24. Luisteroefening Passé composé d'AVOIR et ÊTRE Luisteroefening.jpg
 25. Luisteroefening ontkenning in Passé composé Luisteroefening.jpg
 26. Luisteroefening Passé composé (song) Luisteroefening.jpg Tv.jpg

De nabije toekomende tijd: futur en futur proche

Theorie

 1. 100 werkwoorden vervoegd in alle tijden in een handig schema
 2. Uitleg futur
 3. Uitleg van Scholengroep Rivierenland van de nabije toekomst
 4. Voorbeeld van Scholengroep Rivierenland van de nabije toekomst
 5. Uitleg Quelques futurs irréguliers
 6. Theorie FuturLuisteroefening.jpg
 7. Schema tijden
 8. Schema futur proche
 9. Schema werkwoordsvervoeging le futur Pdf icon.jpg

Oefeningen

 1. Oefeningen werkwoorden Atlas College: Futur
 2. Oefening van de Futur van vele (on)regelmatige werkwoorden naar keuze
 3. Oefeningen werkwoorden op -er -ir (futur)
 4. Oefening: Le Futur Proche 1
 5. Oefening: Le Futur Proche 2
 6. Oefening Le futur, exercice 1
 7. Oefening Le futur, exercice 2
 8. Oefening Le futur, exercice 3
 9. Oefening Le futur proche, exercice 1
 10. Oefening Le futur proche, exercice 2
 11. Oefening: Futur Simple 1
 12. Oefening: Futur Simple 2
 13. Oefening: Futur Simple 3
 14. Oefening: Futur Simple 4
 15. Oefening: Futur Simple 5
 16. Oefeningen met habiter - avoir - être - aller - vouloir in futur
 17. Oefeningen met faire - savoir - écrire - connaître - dire in futur
 18. Oefeningen met mettre - pouvoir - devoir - prendre - répondre in futur
 19. Oefeningen met venir - voir - comprendre - paraître - conduire in futur
 20. Oefeningen met envoyer - vendre - sentir - sortir - espérer in futur
 21. Oefeningen met lire - servir - ouvrir - perdre - croire in futur
 22. Oefening Futur (song 1) Luisteroefening.jpg + video Tv.jpg
 23. Oefening Futur (song 2) Luisteroefening.jpg + videoTv.jpg
 24. Oefening Futur (song 3) Luisteroefening.jpg + videoTv.jpgFormulier voor voortgang: leerlingen kunnen dit formulier gebruiken om hun voortgang te bewaken en te verantwoorden. Het is een Excelsheet met daarin invulbladen per onderwerp. Klik op de link om te bewaren.


--Hansmestrum 12:39, 10 April 2008 (PDT)