Kerndoelen, vaardigheden en thema's Frans

From My wiki
Jump to: navigation, search

Er zijn geen aparte kendoelen voor Frans gedefinieerd, maar je kunt natuurlijk de kerndoelen van Engels er voor gebruiken. Vandaar dat we ze hier even neerzetten. Daarnaast tref je de algemene vaardigheden aan en die voor het vak Frans (ook weer afkomstig van Engels). Ook die zijn prima te gebruiken voor Frans. Tenslotte vind je een lijst met mogelijke thema's voor Frans.

Kerndoelen

Deze lijst bevat de kerndoelen in een verkorte vorm. De nummering correspondeert dus met de officiële nummering van de kerndoelen en zijn die van Engels.

 • 11. Luistervaardigheid
 • 12. Woordverwerving
 • 13. Lezen en luisteren
 • 14. Omgaan met informatiebronnen
 • 15. Informele gesprekken
 • 16. Standaardgesprekken
 • 17. Contact via internet
 • (18. Engels als wereldtaal) Wellicht zou je hier dus mogen lezen: Frans als wereldtaal)

Overzicht algemene vaardigheden onderbouw Voortgezet Onderwijs

Hieronder een lijst waarin de algemene vaardigheden in de onderbouw van het VO aangegeven worden en een lijstje met die voor Engels. ook die kunnen we dus voor Frans gebruiken.

Algemene vaardigheden

 • 1. omgaan met informatie (opzoeken, ordenen, beoordelen)
 • 2. mondeling communiceren (vraaggesprek, presentatie)
 • 3. schriftelijk communiceren (verslag, werkstuk)
 • 4. in een groep samenwerken aan een opdracht
 • 5. werk plannen, regelen en organiseren
 • 6. een oordeel vormen en een standpunt bepalen
 • 7. reflecteren op je eigen functioneren

Frans

 • luisteren
 • woordenschat uitbreiden
 • lees- en luisterstrategieën toepassen
 • dagelijks leven beschrijven
 • winkelen en hulp geven/vragen
 • e-mail, chatten en brief schrijven

Mogelijke thema's voor Frans

 • Webquest
 • E-mail
 • Pop music
 • Chatting
 • Poetry
 • The news
 • Holidays
 • Games
 • Science
 • My family
 • School
 • Love & sex

--Hansmestrum 12:37, 10 April 2008 (PDT)