Nick van Biezen, projectleider bij het HAN BioCentre, ontvangt op 11 maart de zilveren zandloper. Deze innovatie- en onderwijsprijs wordt elke 2 jaar toegekend aan docenten uit het wo of hbo die op een bijzondere wijze hebben bijgedragen aan innovatieve biotechnologische projecten, aan de educatie op het gebied van biotechnologie, en/of aan de beeldvorming van het vakgebied.

 

De prijs, een beeldje en een geldbedrag van 2500 euro, wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Biotechnologie Nederland (SBN) en wordt uitgereikt tijdens het Nederlands Biotechnologie Congres NBC in Ede.

Nick van Biezen
Nick van Biezen werkt sinds 2005 voor het HAN BioCentre in Nijmegen. Hij stond aan de wieg van dit expertisecentrum, dat toegepast onderzoek op het gebied van biotechnologie en chemie verricht voor o.a. het MKB. Van Biezen is als inhoudelijk projectleider op het gebied van fermentatietechnologie actief voor het lectoraat Industriële Microbiologie, dat deel uitmaakt van het HAN BioCentre.

Vernieuwing in het laboratoriumonderwijs: biobrandstoffen
Een van de projecten waaraan Nick van Biezen werkt, is een project in het kader van de Energie Onderzoek Subsidie EOS/NEO. Daar waar de meeste onderzoeksgroepen zich richten op de productie van ethanol door micro-organismen, wordt binnen dit project onderzoek verricht naar de productie van “pure microbial oil” (PMO) voor het vervaardigen van biodiesel.

Biobrandstoffen zijn “hot” en sinds Van Biezen met het project is gestart, lopen steeds meer studenten warm voor fermentatietechnologie. Behalve dat Nick een vernieuwende bijdrage levert aan de ontwikkeling van biobrandstoffen, brengt hij ook vernieuwing in het onderwijsprogramma van de HLO. Het project is deels ingebouwd in het praktijkonderwijs en wordt ook als minor aangeboden.

Vraag naar analisten fermentatietechnologie
Doorgaans specialiseren zich maar weinig studenten op bachelorniveau in de fermentatietechnologie. Moleculaire biologie wordt door veel studenten aantrekkelijker gevonden, omdat de onderzoeksgebieden, zoals medicijnontwikkeling, onderzoek naar ziektes en forensisch onderzoek enorm tot de verbeelding spreken. Veel bedrijven kampen echter met een tekort aan ervaren analisten op het gebied van fermentatietechnologie. Nick van Biezen heeft het fermentatieonderwijs dichter bij de studenten gebracht en een enorme “boost” gegeven. Hiervan zullen bedrijven in de toekomst profiteren.