Het FabLab-concept (personal fabrication) is ontwikkeld door het MIT (Massachusetts Institute of Technology) te Boston. Het is een fysieke ontmoetingsruimte, een inloopwerkplaats, waar kennis en een set van 3D-apparatuur ter beschikking worden gesteld om ideeën snel en zeer goedkoop te ontwikkelen en te materialiseren. Kenniscirculatie staat centraal, van regionaal tot wereldwijd. Het biedt (potentiële) ondernemers en studenten de gelegenheid nieuwe (technologische) mogelijkheden op een creatieve wijze te onderzoeken en te delen. De FabLab-activiteiten resulteren in tastbare producten/diensten of inspiratie voor het bedrijfsleven (en onderwijs). Producten kunnen in materiaal gerealiseerd worden en daarbij getest worden op economische aantrekkelijkheid. Door de incorporatie van nieuwe media en een community als onderdelen in de FabLabfilosofie wordt nieuwe kennis snel gedeeld en toegankelijk voor anderen. Creativiteit, innovatie en nieuwsgierigheid zijn de kernwoorden.

Het FabLab is de ontmoetingsplaats voor en tussen drie doelgroepen:

1. Ondernemers en (potentiële) starters
Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten of projecten initiëren vanuit een vraagarticulatie. Zij experimenteren met ideeën, materialen en nieuwe concepten in een kennisrijke omgeving. De lijnen naar studenten, docenten en lectoren zijn kort. Niet alleen naar techniek, maar ook naar andere vakgebieden zoals logistiek, organisatiekunde en marketing. Immers, een nieuwe vinding wordt pas een innovatie als het economische waarde creëert.
2. Onderwijs
Het FabLab biedt de mogelijkheid om vanuit een reallife gedachte onderwijs te geven. Relevante vraagstukken van bedrijven worden opgepakt en ingevuld. Studenten en docenten van o.a. de HAN en Artez worden geconfronteerd met realistische vraagstukken over een multidisciplinaire problematiek. Interfacultaire uitwisseling zal hierbij vanzelfsprekend zijn. De regio krijgt zo de beschikking over adequaat opgeleide (nieuwe) werknemers. Het FabLab is ook een uitgelezen kans om Pabo-studenten kennis te laten maken met aspecten van techniek.
3. Overheid en intermediaire organisaties
Intermediaire organisaties en netwerken in de regio zullen uitgedaagd worden om te participeren. De kennis en contacten van deze organisaties verkleinen de afstand tussen de ondernemer en de kennisinstelling. Nieuw ondernemerschap wordt gestimuleerd en kennisketens worden verrijkt.

Activiteiten
Het FabLab beschikt over apparatuur om producten/diensten vorm te geven, van idee tot realisatie. Kennisverwerving kan op vele manieren: inloopuren, op afspraak, workshops, videoconferencing, kennis uit de FabLabcommunity, enz. Maar ook inzet van studenten, lectoren, docenten en collega-ondernemers. Vraagarticulatie staat hierbij centraal. Het FabLab is de werkplaats waar de ondernemers op maat vinden, wat ze zeggen tekort te komen: creatieve sessies en ideeën, kennis van lectoren, creativiteit van jonge hoger opgeleiden, het realiseren van ideeën in fysieke producten via rapid prototyping, enz. Het gaat hierbij niet alleen om technische innovaties, maar ook marketing en organisatorische knelpunten kunnen besproken worden. Studenten kunnen vanuit de mogelijkheden hun creativiteit ontwikkelen en werken vanuit real life projecten binnen het onderwijs.

Behoefte in de markt
Het FabLab is een beproefd, succesvol concept. In verschillende regio’s van ons land staat een FabLab of is een FabLab in oprichting (Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag, Texel en Groningen). En sinds gisteren dus ook bij de HAN in Arnhem. Bezoekers zijn studenten, ondernemers, uitvinders, etc.

Innovatie
Innovatie is een sleutelbegrip om in een technologische wereld succesvol te worden of te blijven. Een groot aantal kleine ondernemingen, veelal geleid door hoger opgeleiden, heeft dit begrepen en opgepakt. Echter, ervaringen in de regio Oost-Nederland geven aan dat veel MKB-ondernemingen onvoldoende innoveren. Het grootbedrijf heeft de mogelijkheid om hier menskracht en middelen voor te reserveren. Ondernemers uit het MKB geven te kennen hiervoor onvoldoende kennis, capaciteit en menskracht te hebben. Het FabLab zal voor hen een uitgelezen kans zijn om ondanks de beperkte middelen toch te innoveren i.s.m. het onderwijs. Ervaringen in de FabLabs van Utrecht en Amsterdam tonen aan, dat - mits laagdrempelig aangeboden - veel MKB-bedrijven en potentiële ondernemers de weg naar het FabLab weten te vinden. De time-to-ideas en de time-to-market wordt sterk verkort.

Een korte video-impressie van de kick-off van FabLab Arnhem en een fotoset staan online. Ook de speech van Ella Hueting, directeur faculteit Techniek van de HANonline en staat de toespraak Glorianna Davenport van MIT ook op deze weblog.