Select Page

Waar is ICT in het sleutelgebiedenrapport van het Innovatieplatform?

Innovatieplatform
Stof tot discussie? Jawel op het Nationale ICT Debat was dit al onderwerp van gesprek. ICT is niet genoemd als sleutelgebied door het Innovatieplatform! Zie ook het bericht in de Automatiserings Gids. Ik citeer hierbij een passage uit het rapport “Voorstellen sleutelgebiedenaanpak”:
“Het Innovatieplatform hoopt dan ook dat de bedrijven en kennisinstellingen in deze clusters het als een
uitdaging zien zichzelf verder te organiseren en te ontwikkelen. ICT wordt bijvoorbeeld alom erkend als een cruciale enabling technologie, maar als marktgebied zelf heeft zich in de sleutelgebiedenaanpak geen initiatief aangediend dat aan de criteria voldoet. In de sleutelgebieden “High-tech systemen en materialen” en “Creatieve Industrie” is ICT prominent aanwezig. Het pas gestarte ICT Regieorgaan speelt een belangrijke rol voor de ontwikkeling en toepassing van ICT in sleutelgebieden.”
ICT als enabler? Volgens mij is dat wat Nicolass G. Carr bedoelt in zijn discussie Does IT Matter? Omdat ICT overal in zit/bij zit heeft het geen onderscheidend vermogen an sich meer. Het kan bepaalde ontwikkelingen wel drijven of stimuleren, zoals in het citaat ook staat. Een gamingsector zonder ICT is niet denkbaar, een content-creating sector zonder ICT is niet mogelijk.
Een ander opvallende zaak in het rapport is dat de Creatieve Industrie wel al sleutelgebied is benoemd. En dat is terecht mijns inziens. Ik heb hier al vaker geschreven over de Belevenismarkt, de Emotiemarkt en de Droommaatschappij. Ik citeer kort het rappport weer: “….om van de regio Amsterdam dé Europese vestigingsplaats te maken voor de content-industrie, zowel voor de entertainment als voor de social software.”
ICT heeft dus veel kansen, als het eindelijk eens ophoudt zichzelf belangrijker te vinden dan de rest. In samenwerking met andere sleutelgebieden zoals de creatieve sector zal veel mogelijk zijn!
Download Voorstellen sleutelgebiedenaanpak innovatieplatform (pdf)

About The Author

Hans Mestrum

Hans is al 12 jaar bezig op het gebied van Social & Media. Vooral als videoblogger van projecten, evenementen etc. Per 1 januari 2016 is hij als videofilmer en videoblogger werkzaam in zijn eigen bedrijf hans ON experience. Hij maakt korte video's van evenementen, huldigingen, voorlichting, productintroducties, kennisoverdracht, presentaties, interviews, bevlogen mensen, open dagen etc. Schroom niet om hem om informatie te vragen wat hij voor jou kan betekenen. Bekijk ook zijn profiel website of kijk hieronder voor zijn online présence.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Welkom!

hans mestrum
Hans Mestrum

Leuk dat je hier op mijn weblog bent. De video's en foto's die je hier vindt, zijn door mij gemaakt voor o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar ik videoblogger en videofilmer ben.

Per 1 januari 2017 kan ik vanuit mijn eigen bedrijf hans ON experience ook voor jou korte videofilms maken. Dat kan een impressie zijn van een evenement, open dag, huldiging, of een video voor voorlichting, presentatie, productintroductie of een uitnodiging of van bevlogen mensen.

Ik voer het hele traject voor u uit, van intake tot opname, van bewerken van het videomateriaal tot het online zetten of aanleveren van het videobestand.

Schroom niet om contact met me op te nemen om te bespreken wat ik voor jou kan doen!

Laatste video’s

Recente Tweets

Archieven

Categorieën

Zonnemeter

Hoeveel Watt produceren mijn zonnepanelen op dit moment?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This