Guido Pijls student van de opleiding Technologie en Samenleving van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vertelt in het kort waarom hij voor deze opleiding gekozen is en typeert krachtig de opleiding.

Posted via email from HANs on Posterous Experience