Meer video’s vind je op http://www.han.nl/studeertechniek

Studenten Amanda en Maarten vertellen wat de studie Bio-informatica aan HAN Life Sciences inhoudt.

Posted via email from HANs on Posterous Experience