In de minor Innovation Pitch van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werken studenten o.a. aan het ontwikkelen en presenteren van een product/markt-combinatie voor een bedrijf. In deze video zien we 6 groepen hun pitch doen voor Deko Steenzagerij.
Op de website Studeer Techniek zijn nog meer interessante projecten dmv video’s weergegegven.

Posted via email from HANs on Posterous Experience