In deze video zie je de toespraak van Ella Hueting, directeur Faculteit Techniek, tijdens de start van de campagne Ruim baan voor Techniek! Daarin bieden een aantal bedrijven een baangarantie of zekerheid aan HAN studenten Techniek en ICT. Een aantal van deze ondernemers komen in deze video ook aan het woord. Tot slot zien we de ondertekening van de intentieverklaring.

Posted via web from HANs on Posterous Experience