Korte impressie van de 1e dag van Frisian Solar Challenge in Leeuwarden in de Prinsentuin.

Posted via email from HANs on Posterous Experience