Ella Hueting directeur Faculteit Techniek bracht haar trots richting studenten en docenten van de opleiding Technologie en Samenleving (TES) onder woorden en deelde enkele knuffels uit tijdens de afsluiting van het studiejaar van TES.

Posted via email from HANs on Posterous Experience