Mevrouw Loretta van Kollenburg van de beroepenveldcommissie van de opleiding HAN Technologie en Samenleving vertelt haar visie waarom het zo belangrijk is dat studenten van deze studierichting beschikbaar komen voor ondernemers.

Posted via email from HANs on Posterous Experience